CPanel

karacadag.de

Auto Markt Witten,  Sprockhöveler Strasse 56,  58455 Witten
Telefon: 02302 580558, Fax: 02302 580559

Arabalarımıza bakmak için internet sayfamızı tıklayın.

automarkt-witten@web.de  www.automarkt-witten.de

Bu site KARAWITT e.V. malıdır  sorumlu Tahsin Demirsoy

K A R A W I T T   e.V.
KARACADAĞ Derneği

karacadagdernegi@web.de
Bahnhofstr. 64 58452 Witten

Ölüm Listesi 2020 den sonra

28.03.2024 Hamit Sarac   Hamki Mole Üs
21.03.2024 Mustafa Kilickaya Mehmet Mickî Maxmî Kore
16.03.2024 Osman Karaben Hasan Oskê Mole Hasî Kude
06.03.2024 Hüseyin Karakaya   Torine Hûki Halîmê 17 salibu
10.02.2024 Sami Bilici Ahmet Lawke Takoy Molê BêRê
02.02.2024 Hasan Gencaga Yusuf Atoy Molê Dönê
01.02.2024 Hasan Kutlu Mehmet Haski Dayi
13.12.2023 Zeliha Taşçı   Zaxê Xonê
13.12.2023 Sebiha Demirkıran Sevket Sabihê Sêxi Husnê Karo
06.12.2023 Osman Akgül Mehmet Oskî Xotîne mole Gence
30.11.2023 Meliha Kazan Yurttas Mehmet Hasan Kazan esi
07.11.2023 Hızır Özkan  Hamo Belediye Başkanlığı Muhtarlık yaptı
31.10.2023 Yusuf Coban Mehmet Ûsî Zaxê Millê
31.10.2023 Fatma Canpolat   Fotê Îdê / Çaço eşi
19.10.2023 Naim Çobanoğlu   Naimê Molê Deda
18.10.2023 Melek Günay Hacomar Jino Oskî Totê
03.10.2023 Elif Çayir Hamit Alê Silê
24.09.2023 İsmık Cengiz Mehmet Îsmkê Mollê Gozalê
31.08.2023 Zetnep Karagadik   Jıno ismaal
20.07.2023 ismet Yerlikaya Mahemet ismatî Dono
09.06.2023 Zeliha Keles Opo Taxê Opo
06.06.2023 Esma Üçel Yazıcı  Hasan Baske Âli Hasan
31.05.2023 Medine Canpolat Mahmut Madîne Molê Asê Hachus
25.05.2023 Mehmet Demirkıran Cemal Maxmê Kolê
05.05.2023 Osman Yıldırım Ali Osî Îdê (Îdkî Haskê)
29.04.2023 Nadire Günay Hasan Nodirê Molê Haski Karê
20.04.2023 Mehmet Günay Mehmet Maxmoy Molê Fotê Risê
19.04.2023 Mehmet Çakmak Hasan Maxmkî Molê Kûtkê
17.04.2023 Mirza Adıgüzel Ağrı lı Ağri li Kolo
04.04.2023 Mehmet Tiftikci Mulla Maxmi mole Mole mila Arê Brê
31.03.2023 Yusuf Doğmuş Mehmet Ûsefi mamadî Asê
22.02.2023 Zeliha Çetin (Taşçı) Göçmen Xanimo Husî Alê 
12.01.2023 Umit Bostancı Mehmet Keçiko Maxmki Molê Colo
05.12.2022 Mustafa Kılıçkaya Ali Micke Alî Kêdir
11.11.2022 Abdullah Yerlikaya Nebi-Miho Opoy Mihkî Apo
07.11.2022 Zeynep Ünal Osman esi Zêwkê Mole Hêvo
04.11.2022 Rahime Balci Osman Raxmkê Fotê Dönê
18.10.2022 Fehmi Bicer Yusuf Femî Ûsi Tûnê
13.10.2022 Hasan Karakaya Hamo Hasanî Zaxê Omê
16.09.2022 Zeliha Kirkdeveli Miho Zêve Olire
09.08.2022 Osman Karaben Hüseyim Osmanî Hûsî Fotî Mîmê
28.05.2022 Hatun Akgül Genco Xotûnê Gêncê
25.05.2022 Bediha Kazan (Bayrak) Jino Sexî Amê 2.
11.05.2022 Yusuf Demirsoy Apo Ûskî Apo Fotê Kirê
08.05.2022 Bode Colak Jino Mistafoyî HizÎr
19.04.2022 Nihat Koparan Hasan Loke Aksî Molê Gupinê
18.04.2022 Mehmet Yurttas Hüseyin Mihkê Molê Husê
13.02.2022 Arife Uyucu Hamit Arfê Mole Hamî Ême
11.02.2022 Haci Ali Dogmus Yusuf Hacî Elî Mamadi Asê
04.02.2022 Daime Demirkiran ? Yusuf Doime ÛsÎ Êla
28.01.2022 Mahmut Kılıçalp İdris Maxmudu Îdi Molê idê
06.01.2022 Mehmet Gençağa Yusuf Mexmê Ûsifî Dönê
29.12.2021 Zeynep Kaplan Mehmet Zêvko Mamkê
13.12.2021 Ayşe Tahtacı Aşe Alê
11.12.2021 Osman Bicer Hasan Osoy Fotê hasan
25.11.2021 Kuste Kazan   Xonimo Sadıkî Molê Mihkî 
11.11.2021 Zeki Celep Sevket Zakî Şexî Pîrê
02.11.2021 Nuriye Yasar Vehpi Xonimo Vehpî Bilî Xucê
15.10.2021 Osman Uzun Halil Oskî Dönke Tarih kesin degil
10.10.2021 Zeynep Bicer Biçer Hanimo Halî Ûsî Tûnê 
09.10.2021 Salih Secici Haci Solî Hacê Musê
22.09.2021 Zeynep Akbaş Osman Akgül eşi
04.09.2021 Nevroz Yıldız Jino Îdî mole Karo
28.08.2021 Mesut Bingöl Hasan Mesut î Hasî Basê
16.08.2021 Zeynep Meric …. Xonimo Ümkü Olê Niser
02.08.2021 İsmail Yasar …. Saxmkê Mole Pite
29.07.2021 Beyza Deniz Seçuk  
08.07.2021 Hatice Koparan ….. Xoyçe Molê cucê
19.06.2021 Halil Biçer Yusuf Xalî Ûsî Tûnê
14.06.2021 Zeliha Ercan Abdullah Zaxkê Apo
14.05.2021 Mehmet Bilici Bilal Mamê Bilê
10.05.2021 Mehmet Özkök Yusuf Maxmkî Mulisif
24.04.2021 Kadir Bingöl Nebi kizi Lowke Nebî
17.04.2021 Behzat Yıldırım Ali Bezê Elî
11.04.2021 Zeliha Karakaya ….. Taxê cuce
03.04.2021 Hasan Eken Yusuf Hasanî Molê Hasî Hizir
03.03.2021 Cengiz Bostancı Mustafa Cengizê Mistofiyî Molê Collo
25.02.2021 Bilal Günay Yusuf/Bayram Bilolî Raxmkê Xalê
07.02.2021 Meliha Biçer Yusuf Jino Ahmet Bicer
30.01.2021 Abdullah Tarnıç Bilal Abdullahi Bilî Şarifê 
30.01.2021 Ayse Gedik Cane Asê Canê
29.01.2021 Mehmet Kılıçalp Hasan Maxmkî Molê Oskê
24.01.2021 Mustafa Bilici  Hoca Mistafoyî Hoca
16.01.2021 Ayse Demirsoy Abdullah Askê Apoyi Hasêlmên
12.01.2021 Cemal Akbaş Miho Cemolî Mihî Ûsev
09.01.2021 Esme Bilici Yasilyurt lu Basê malê Husî Rehmikê
29.12.2020 Elife Koç Mulla Alê Brê
27.12.2020 Hasan Yetim Xonê Hasê Xonê
21.12.2020 Bilal Aktan Mahmut Bîlolî Maxmudî Mihî Nûrê 
17.12.2020 Ahmet Biçer Hasan Êhmatko
07.12.2020 Hasan Gürkan Kawê Hacîhasanî Kawê Basê
26.11.2020 Rolle Akgül Danimarka  Gömen Akgül esi
25.11.2020 Hasan Özkan Hamo Milhasanî Molê Hamê
15.11.2020 Nuriye Doğmuş Hüseyin Dr. Haco Annesi
09.11.2020 Cevriye Kaplan Haci Ömer Zêvke Mamke kizi
02.11.2020 İdris Günay …. Îdî Molê Karê
25.10.2020 Kemal Sekmen …. Kêmalî îdi Karo
18.10.2020 Hakan Kılıçkaya Mustafa Mamosta
30.09.2020 Hüseyin Yavaş Mehmet Mehmet Oğlu
26.09.2020 Sayime Karakaya …. Solîme Molê Kêlo
25.09.2020 Bayram Günay ….. Bêramî Fotê Omar
24.09.2020 Yusuf Yurttaş Hüseyin Ûskê Molê Hûsê
19.09.2020 Hatice Kılıçkaya Semli Hacê Semli
17.09.2020 Kıze Çetinkaya Mehmet Kizê Mamad
11.09.2020 Kadife Alıcı (Uyucu) Hamit Kadifê Hamî Emê
09.09.2020 Sebiha Yağcı (Çoban ) Hasan Sabê Hasî Kosa
04.09.2020 Hasan Sığırcı Mom Hasê Momê
03.09.2020 Zeynep Karagedik Behzat Günay Zêvê Dostê
31.08.2020 Hüseyin Benli ….. Hûsî Mole Xacxam
14.08.2020 İbrahim Canpolat Rasit ibromi Molê Resê
07.08.2020 Ahmet Coşkun Hasan ÊhmadÎ Haski Zaxkê
05.08.2020 Medine Kazan ….. Mad
04.08.2020 Elif Kılıçalp Sevket Alkê Molê Sêxê)
31.07.2020 Rahime Yıldırım ….. Raxmke Hûsê
09.07.2020 Nuriye Beyazkaya Maho Yurttas
19.06.2020 Beyzanur Kılıçkaya Fuat 17 yasindaydi
13.06.2020 Mulla Çetinkaya Osman Mille kizi
03.06.2020 Özgür Akgül Ali  
28.04.2020 Ayşe Karakaya Alko esi Askê Bago
18.04.2020 Ayşe Çoban …. Xullo esi
18.03.2020 Zeliha Kılıçalp Zaxê Qulik/ (Jino Hasi Mocîne)
12.03.2020 Yusuf Tas Hasan Usê Hasî koso
03.03.2020 Zeynep Akgül Miho Osman Akgül esi
01.03.2020 idris Gürkan Haci îdî Kawê Basê
23.02.2020 Ezgi Koyuncu Nuh Kacko Nuhi Moke Kalp Krizi
12.02.2020 Mustafa Yalinkilic Maco Maco Mole Hacî
18.01.2020 ismet Bilici Îsmatî Molê Bêrê
16.01.2020 Zeynep Yurttas Mome Zewê Momê
 

Xêlîkan / Karacadağ da vefat edenlerin Listesi 2000 yılına kadar

01.01.1917 Nuriye Demirsoy    
01.01.1936 Hasan çolak    
01.01.1936 Haydar Karaben    
11.12.1938 Esma Tiftikçi Cemal  
12.10.1941 Nuriye Tiftikçi Hacı  
10.02.1942 Hamo Karakaya Hasan  
15.02.1942 Ali Çakmak İbiş  
11.03.1942 Fatma Karakaya Bekir  
18.04.1942 Mehmet Karakaya Hamo  
10.07.1942 Ömer Akyürek Mercan  
31.12.1942 Bulduk Mercan Mercan  
20.11.1943 Hasan Taner Hacı Bekir  
10.12.1945 Yusuf Özkök Hüseyin  
01.01.1949 Mustafa CELiKKAYA Ömer  
01.01.1950 ismail Coskun    
01.01.1950 Süleyman Yildiz    
24.03.1951 Ali Taşçı Mehmet  
14.01.1955 Osman CANKAYA Haci Mehmet  
20.03.1956 Yusuf Taner Hacı Bekir  
02.03.1957 Hüseyin Karakaya Hasan  
07.06.1957 Zeliha Yıldırım    
10.12.1957 Nuriye Bilici   H.Bilal esi
17.03.1959 Arapkiz Demirsoy   Hasan Esi
03.04.1959 Zeynep Karakaya Süleyman  
27.12.1959 Hasan Tiftikçi Süleyman  
20.01.1960 Mustafa Taşçı Mehmet  
20.02.1960 Mehmet Kaş Şıh  
01.09.1960 Maho Karakaya Hacı  
01.10.1960 Hacı Okçu Hüseyin  
01.01.1961 Rahmiye Ünal    
01.01.1961 Mehmat Canpolat    
01.01.1961 Mehmet Devaci   Mahmade Hacê
23.03.1961 Mehmet Özsoy Naim  
10.07.1961 Ömer Yıldız Sağır karo  
01.09.1961 Ayşe Celep   Bektaş Eşi
01.01.1962 Ali YILIDIRIM Hasan  
29.05.1962 Bulduk Karagedik Hasan  
06.06.1962 Kute Çakmak Mehmet  
20.08.1962 Hacı Kırkdeveli Haydar  
23.12.1962 Abdullah Seçici Musa  
01.01.1963 Adul Kirkdeveli   Yeniceobali
11.04.1963 Ömer Tetik Hacı  
26.10.1963 Hasan Taner İsmail  
05.11.1963 Osman Gedik Hamo  
09.12.1963 Şevket Tiftikçi Hasan  
18.02.1964 Şiho Sakar Hasan Halikanlı
03.04.1964 Sultan Bilici Hacı Bilal  
04.04.1964 Hasan Yağcı İdris  
11.04.1964 Hüseyin Taner İsmail  
05.07.1964 Ali Osman Özmert Şakir Göçmen
22.08.1964 Mehmet Tiftikçi Hacı Bilal  
19.09.1964 Meryem Çayır Ali Nasır  
28.11.1964 Zeynep Koparan Şih  
13.04.1965 Mulla Kırkdeveli Osman  
13.06.1965 Keje Uzan Canimanali Halil Uzanın Gelini
10.10.1965 Osman Karaben (Günay) Behzat B.Günayın oğlu
22.11.1965 Bektaş Celep Hacı Reşit  
31.12.1965 Pite Yaşar Ali    
31.12.1965 Elif Keçeci    
14.01.1966 Sultan Özkan    
04.03.1966 Osman Sığırcı Hasan  
22.09.1966 Mahmut Keleş Ahmet  
16.11.1966 Nuriye Bozkurt Süleyman  
20.11.1966 Ömer Yaşar Osman  
06.12.1966 Kawe Çetinkaya Hasan  
04.01.1967 Mehmet Kılıçalp İdris  
23.02.1967 Fatma Özkök Mustafa  
12.04.1967 Esma Saraç Hamo  
12.05.1967 Hüseyin Ercan Mehmet  
19.11.1967 Ömer Karakaya Hasan  
30.11.1967 Abdullah Yıkılmaz Hüseyin  
30.11.1967 Elif Koç Mustafa  
10.12.1967 Ayşe Yavaş Osman  
10.01.1968 Mehmet kutlu Ali  
01.02.1968 Adile Kırkdeveli Dede  
02.02.1968 Mehmet Sevgi Sose  
06.03.1968 Fatma Karaben Raşit Fote raşe
29.03.1968 Bilal Boztepe Hasan  
01.06.1968 Zeynep Koparan Şiho  
23.10.1968 Ayşe Keleş   Demircinin hanımı
18.12.1968 Zeynep Eken    
28.12.1968 Maho Bayrak Dede  
25.03.1969 Mehmet Çakmak Hüseyin  
25.04.1969 Ahmet Yeşiltaş Mustafa  
05.05.1969 Hawe Mercan Ömer  
29.05.1969 Zeliha Bilici Mustafa  
22.06.1969 Hasan Demirsoy Ömer  
27.06.1969 Fatma Karaben Halil  
24.07.1969 Arap Kutlu Ali  
06.10.1969 Genco Bilici Hacı  
10.11.1969 Ali Türkmen    
15.12.1969 Hacı Keçeci Mehmet  
01.01.1970 Elif Çelikkaya   Ömer Esi
21.01.1970 Mustafa Biçer Hüseyin  
23.02.1970 Ahmet Çoban Osman  
18.05.1970 Mehmet Özkan Hacı  
21.05.1970 Mehmet Tekdeveli Sane  
22.07.1970 Mehmet Bilici Hüseyin  
23.09.1970 Hacı Seçici Musa  
11.10.1970 Mehmet Yerlikaya Hasan  
29.10.1970 Zeliha Çiftci İsmail  
07.11.1970 Fatma Çolak Kırte eşi Cütkanlı 
29.11.1970 Mustafa Kılıçalp Bahri  
12.12.1970 Bahri Kılıçalp Osman  
06.01.1971 Gülüzar Kaplan Yusuf  
17.02.1971 Fatma Karaben Ali  
24.07.1971 Mehmet Kılıçkaya Şiho  
03.10.1971 Zeynep Özkök Hüseyin  
03.01.1972 Yusuf Akyüz Şiho  
20.01.1972 Hacı Ateş Hüseyin  
26.02.1972 Sadık Çelikkaya Yusuf  
08.03.1972 Rahmiye Kaymakçı Şih  
05.04.1972 Hacı Bayram Bilici Mehmet  
27.05.1972 Hacı Gürkan İdris  
27.05.1972 Halime Akyüz   Şiho Hanımı
23.06.1972 Meryem Öztek Yusuf  
21.11.1972 Osman Yalınkılıç Hacı  
08.12.1972 Zeynep Uludağ Hüseyin  
09.12.1972 Fatma Günay Ömer  
05.02.1973 Nuriye Koparan Hüseyin  
02.04.1973 Esma Bilici Bulduk  
28.05.1973 Mehmet Çayır Şemo  
08.09.1973 Fatma Çoşkun Bulduk  
18.12.1973 Yusuf Çankaya Hacı  
01.01.1974 Hasan Çetin Şakir Göçmen
06.01.1974 Hasan Boztepe Hasan  
08.01.1974 Ramazan Kılıç Yakup  
07.02.1974 Hasan Akay   Göçmen
09.03.1974 Hasan İşçan Bulduk  
01.04.1974 Hasan Çayır Şemo  
16.04.1974 Ahmet Kılıçkaya Mehmet  
05.05.1974 Hasan Koparan Hüseyin  
16.06.1974 Ahmet Kıyık Şaban Göçmen
14.07.1974 H.Ahmet Bilici Yusuf  
11.09.1974 İdris Yağcı H.Hüseyin  
18.11.1974 Esma Bingöl Hasan  
23.11.1974 Zeynep Çetin Kadir Göçmen
02.12.1974 İbiş Çolak İdris  
20.12.1974 Zeynep Kutlu Hacı  
14.02.1975 Mehmet Bozkurt Mustafa  
18.02.1975 Bekir Kazan Hüseyin  
22.02.1975 Mustafa Ateş Hacı Raşit  
13.03.1975 İdris Doğan Hacı  
27.04.1975 Maho Kazan İbiş  
11.08.1975 Raşit Canpolat Maho  
07.09.1975 Ayşe Çelikkaya    
09.09.1975 Zeynep Ercan Osman  
12.09.1975 Hüseyin Uludağ    
04.12.1975 İbiş Saraç Hasan  
12.12.1975 Fatma Akyürek Hasan  
22.01.1976 Hacı Karakaya Hamo  
22.01.1976 Fatma Kaya Osman  
28.02.1976 Osman Çetinkaya Kadir  
08.03.1976 Hasan Akyürek Ömer  
28.03.1976 Safiye Meriç Mustafa  
31.03.1976 Yusuf Gürkan Hasan  
20.06.1976 Osman Kırkdeveli Hacı  
28.06.1976 ihsan Demirsoy Bayram  
13.07.1976 Rahime Taner Hüseyin  
03.08.1976 Zeynep Taşçı Yusuf  
29.08.1976 Halime Karakaya Hamo  
18.11.1976 Mehmet Bayrak Maho  
02.12.1976 Kemal Yıldız Abdullah  
10.12.1976 Hasan Günay Maho  
13.12.1976 Nuh Ateş Hasan  
27.12.1976 Zeynep Yerlikaya Mehmet  
12.02.1977 İsmet Koyuncu Mahmut  
13.02.1977 Beşir Tahtacı    
05.03.1977 Hacı Keçeci Maho  
11.03.1977 Kerim Özdemir Sose  
11.03.1977 Hüsne Nazlı Ömer  
25.03.1977 Fatma Sakarya Yusuf  
09.04.1977 Elif Karaben Haydar  
18.04.1977 Rabia Yurttaş    
05.05.1977 Abdullah Yıldız Süleyman  
20.05.1977 Rabia Doğan    
04.06.1977 Mehmet Karakaya Ali  
07.08.1977 Baytam Karaben İdris  
19.09.1977 Nuriye Gedik Hasan  
29.09.1977 Bilal Yaşar Bilal  
10.01.1978 Halil Yağcı Hacı  
21.01.1978 Nuriye Özkök Mehmet  
03.02.1978 Mahmut Yıldırım Hasan  
16.03.1978 Ayşe Tahtacı Raşit  
27.05.1978 Fatma Demirsoy Bulduk  
12.06.1978 Zeynep Yıldırım İdris  
03.08.1978 Bilal Yurttaş Maho  
11.09.1978 Zeynep Yıldız Mustafa  
08.10.1978 Mehmet Biçer Osman  
13.12.1978 Yakup Akgül Hüso  
17.12.1978 Rabia Kutlu Hasan  
05.01.1979 Hasan Taşçı Ali  
02.03.1979 Zeynep Özgür İdris  
14.03.1979 Hüseyin İşçan Haso  
20.04.1979 Emine Alıcı Hüso  
09.05.1979 Hüseyin Tetik Hacı  
13.06.1979 Zeliha Kılıçalp Sado  
15.06.1979 Ahmet Keleş Demirci  
28.06.1979 Elife Kılıç Savcalı  
12.07.1979 Esme Bilici Hamo  
09.08.1979 Hasan Gedik Hamo  
07.10.1979 Zeliha Biçer Ahmet  
05.11.1979 Mehmet Çelikkaya Ahmet  
24.02.1980 Hüseyin Seçici Musa  
07.03.1980 Xaney Uludağ    
16.04.1980 Ayşe Yıldırım Hasan  
01.06.1980 Hüseyin Yurttaş Hacı  
03.06.1980 Fatma Baran Hacı  
05.07.1980 Mehmet İşçan Hasan  
17.12.1980 Mehmet Çolak Yusuf  
05.02.1981 Naim Özsoy Çorlu  
13.02.1981 Fatma Çankaya Kemal  
08.06.1981 Zeynep Gürkan Çüce   
26.09.1981 H.Fatma Yerlikaya Şiho  
30.09.1981 H.Mehmet Doğmuş Şiho  
11.10.1981 Hatun Muhacir   Kerim kızı
02.11.1981 Esma Duman Hüseyin  
15.11.1981 Rahime Yıldız Mustafa  
04.12.1981 Şafak Çakmak Osman  
05.12.1981 Döne Kaş Hüseyin  
18.03.1982 Hüseyin Koparan Gupen  
27.03.1982 Ahmet Tiftikçi Hasan  
11.06.1982 Ayşe Söylemez Şıx  
12.06.1982 Mehmet Özcan Maho  
17.07.1982 Hacı Kılıçalp İdris  
27.07.1982 Ayşe Özkan Molla  
03.08.1982 Aşır Kılıç Yakup  
08.10.1982 Şevket Karakaya Maho  
22.02.1983 Rahime Çiftci Hacı  
05.03.1983 Osman Ataman   Türkmenoğlu
01.05.1983 Osman Koç Apo  
20.06.1983 Ali Özcan Mehmet  
20.07.1983 Molla Yıkılmaz Bilal  
22.07.1983 Ayşe Çolak Mustafa  
24.07.1983 Fatma Yüksekdağ Osman  
02.08.1983 Hacı Çiftci Halil  
12.11.1983 İhsan İşçan Mehmet  
25.12.1983 Fatma Karakaya Mehmet  
09.01.1984 Sadullah Öztek Ömer  
25.01.1984 Elif Bilici Şıx  
16.02.1984 Elif Yağcı Simo  
07.05.1984 Mehmet Gedik Hasan  
19.07.1984 Maho Koparan Mehmet  
25.07.1984 Zeliha Çoşkun Ahmet  
22.08.1984 Elif Demirkıran Cemal  
20.10.1984 Mamo Yüksekdağ    
20.01.1985 Mehmet Eken Hasan  
01.02.1985 Behzat Günay İdris  
17.02.1985 Ayşe İşçan Bulduk  
25.02.1985 Güle Bilici H.Bayram  
11.06.1985 Esme Karakaya Hasan Alko
16.07.1985 Zeynep Biçer İsa  
24.08.1985 Fatma Keles   Ahmet Esi
03.09.1985 İsmail Karagedik Bulduk  
01.01.1986 Sevket Duman    
30.01.1986 Bilal Tarnıç İdris  
20.02.1986 Şiho Kazan Maho  
28.02.1986 Ayşe Kazan Mehmet  
10.05.1986 Fahriye Yurttaş Hasan  
27.05.1986 H.Halil Bilici Yusuf  
04.06.1986 Molla Yalınkılıç Osman  
02.08.1986 Moke Kırkdeveli Hacı  
15.08.1986 Sultan Tiftikçi Ali  
15.09.1986 Zeynep Kılıçkaya Hasan  
25.10.1986 Ali Çetinkaya Kadir  
08.11.1986 Şevket Bozkurt İbrahim  
27.11.1986 Zeliha Çoban Bulduk  
16.01.1987 H.Bulduk Yağcı İdris  
13.02.1987 Mehmet Ataman Ali Osman  
27.02.1987 Hasan Avcı Hamo  
01.03.1987 Döne Mercan Bulduk  
11.03.1987 Rahime Yalınkılıç Hacı Bulduk  
15.05.1987 Zeynep Gençağa   Yusuf eşi
25.05.1987 Osman Yalınkılıç Sadullah  
27.05.1987 Yusuf Eken Hızır  
03.08.1987 Hasan Sağır    
02.10.1987 Zeliha Doğmuş Hüso  
02.10.1987 Zeliha Dogan   Zaxo Moli Harsît
15.12.1987 Hüsniye Akyüz Haso  
18.01.1988 Elif İşçan Ömer  
11.02.1988 Molla Tiftikçi Silo  
13.02.1988 Yusuf Demirkıran Ömer  
16.04.1988 Hüseyin Gündoğdu Uso  
20.05.1988 Nüriye Özsoy Halil  
17.06.1988 Mehmet Yıldırım Ali  
17.06.1988 Mehmet Uzan Hamza  
06.07.1988 Ayşe Canpolat Mustafa  
21.07.1988 Esma Karagedik Süleyman  
21.07.1988 Mehmet Yazıcı İbrahim  
29.07.1988 Fazla Nazlı Bulduk  
13.08.1988 Mahmut Koyuncu Ahmet  
13.08.1988 Zeynep Deveci Hızır  
16.08.1988 Elif Yıkılmaz Apo  
08.09.1988 Sane Tekdeveli   Hame eşi
09.09.1988 Mahmut Tahtacı Osman  
17.09.1988 Tayyar Taşçı Mustafa  
25.09.1988 Bilal Uzan Halil  
04.10.1988 Dede Çiftci Bulduk  
14.10.1988 Şahin Gündoğdu Yusuf  
21.11.1988 Ayşe Yurttaş İbrahim  
23.11.1988 Sultan Saraç Hasan  
08.12.1988 H.Şakir Kaplan Mustafa  
10.12.1988 Abdullah Demirsoy Ömer  
21.12.1988 İdris Sığırcı Osman  
21.12.1988 Mehmet Çiftçi Hacı Bulduk  
12.01.1989 Meryem Yazıcı İbrahim  
30.01.1989 Mehmet Kılıçalp Mehmet  
02.02.1989 Osman Biçer Hüseyin  
08.02.1989 Ayşe Kırkdeveli Hacı  
08.02.1989 Zeynep Doğutepeli   Nüriye kızı
22.02.1989 Ayşe Bilici H.Halil  
23.02.1989 Zeynep deveci Ahmet  
24.05.1989 Zeynep Gürkan Bulduk Kewe
11.06.1989 İbrahim deniz Hacı  
26.07.1989 İsmet Karakaya Ömer  
14.10.1989 Bektaş Çelikkaya Ömer  
06.11.1989 Maho Yurttaş Hacı  
09.11.1989 Zeliha Kılıçkaya Bekir  
23.01.1990 Fatma Ateş Hacı  
19.04.1990 Hüseyin Benli Hacı Osman  
23.06.1990 Zeynep Aktan Hacı  
10.07.1990 Mustafa Türkmen Ali  
06.08.1990 Nüriye Çelikkaya Şiho  
13.10.1990 Hacı Yavaş Hasan  
10.11.1990 Fatma Gedik Behzat  
12.11.1990 Ayşe Kazan Ali  
16.11.1990 Rahmiye Bilici Hacı  
19.11.1990 Yazıçayırlı Hasan   Ayşe kocası
07.12.1990 Mehmet Uludağ Hüseyin  
01.01.1991 Hasan Karaben Hüseyin  
10.01.1991 Hatice Bilici   Hüso Eşi
24.01.1991 Ali Yerlikaya Apo Alî Apo
01.02.1991 Zeynep Yıkılmaz Beşir  
02.05.1991 Mehmet Akyüz Şiho  
19.05.1991 Mehmet Dogan   Mahko
24.05.1991 Zeliha Taşçı Apo Yusuf Eşi
17.06.1991 Şevket Nazlı Hacı  
17.06.1991 Döne Karagedik Mehmet  
29.06.1991 Osman Tahtacı Kadir  
27.07.1991 Kadir Bingöl Bulduk  
03.08.1991 Ayşe Boztepe Mehmet  
17.08.1991 Kudey Yavaş Hacı  
26.10.1991 Behzat Yağcı Hasan  
08.11.1991 Esma Bilici Hacı  
07.01.1992 Zeynep ateş İsmail  
21.01.1992 Havva Çayır Ömer  
06.02.1992 Fatma Akyürek Silo  
08.02.1992 Fatma Ateş Fatma  
17.02.1992 Hüseyin Karaben Hüso  
17.02.1992 Mehmet Biçer Haso  
21.04.1992 Hüce Gedik Ahmet  
01.05.1992 Mehmet Tekdeveli Miste  
09.05.1992 Mehmet kaplan Hamo  
09.06.1992 Osman Ünal Raşit  
11.07.1992 Hatice Yurttaş Hüso  
01.10.1992 Hasan Koç Osman  
09.10.1992 Hediye Boztepe Bilal  
21.10.1992 Mehmet Günay İdris Karaben
30.10.1992 Hacı Gürkan Hacı  
30.10.1992 Mustafa Taş Hasan  
02.11.1992 Beyaz Günay Mustafa  
20.04.1993 Hasan Çakmak İbiş Şimdiye kadar bunları yazan
27.04.1993 Hüçe Erdoğan Hasan  
06.05.1993 Hasan Bilici İsmail  
13.05.1993 Ayşe Özsoy Ahmet  
18.06.1993 Ferhat Nazlı Mehmet  
29.06.1993 Mustafa Yıldırım Ali  
01.07.1993 Fatma Karakaya Halil  
19.07.1993 Zeynep Bilici Hacı  
09.09.1993 Osman Tahtacı Beşir  
22.12.1993 Yücel Taş Yusuf  
22.12.1993 Şevket Akyüz   Çino
06.01.1994 Mustafa Bilici Hasan  
23.02.1994 Ziya Benli Hüseyin  
03.03.1994 Ahmet Karakaya Ömer  
20.06.1994 Kawe Yeşiltaş Hacı  
10.10.1994 Mehmet Aktan Nüriye  
30.10.1994 Fatma Kılıçalp   Bahri eşi
11.11.1994 Esma Tiftikç, Hüseyin  
12.11.1994 Hasan Biçer Hüseyin  
17.11.1994 Tevfik kılıçalp Osman  
20.11.1994 Ali Yazıcı Hasan  
22.11.1994 Mehmet Özsoy Molla  
26.11.1994 İbrahim Yazıcı Hasan  
03.01.1995 Ayşe Biçer Osman  
13.01.1995 Gülüzar Akgül Ali  
24.01.1995 Hasan Tiftikçi Halil  
29.01.1995 Döne Akgül   Yakup eşi
28.02.1995 Hasan Boztepe Bulduk  
04.04.1995 Fatma Akbaş Bulduk  
19.04.1995 Yusuf Gençağa Gençağa  
27.04.1995 Rabia Aksoy   Hasan eşi
01.05.1995 Teğe Gündoğdu    
22.05.1995 Hüseyin Karagedik Bayram  
31.07.1995 Zeynep Akyüz Zeve Âmê Haydar eşi
11.08.1995 Mustafa Yalınkılıç Osman  
24.08.1995 Fatma Keleş   Demirci eşi
15.09.1995 Haci Osman Uludag Hüseyim  
24.09.1995 H. Bilal Bilici    
12.10.1995 Fatma Seçici Hacı dote
24.10.1995 Ömer kaplan Mehmet  
03.11.1995 Fatma Özkan   Hamo eşi
04.11.1995 Hüçe Bilici   Hoca eşi
18.11.1995 Hasan Çelikkaya Ömer  
27.11.1995 Hüseyin Gençağa Yusuf  
05.12.1995 Selahattin Canpolat Raşit  
04.01.1996 Rahime Kılıçalp İbrahim  
07.02.1996 Fodel Yıldırım   Ali eşi
29.02.1996 Ayşe Deniz   İbrahim eşi
03.04.1996 Hızır Çolak İdris  
23.04.1996 Ali Karakaya Hacı  
23.04.1996 Elif Demirsoy Mehmet  
30.04.1996 Emine Günay Ahmet  
08.06.1996 Ahmet Çelikkaya Ömer  
21.06.1996 Gülüzar kaplan İbrahim  
25.06.1996 Fatma Bicer Hasan  
28.06.1996 Şevket Mercan Bulduk  
20.08.1996 Ayşe Ulaş    
01.09.1996 Hawe Kılıçalp   Hacı Kuş eşi
20.09.1996 Mesut Kılıçalp Abdullah  
24.09.1996 H.Hüseyin Karagedik    
28.09.1996 Yusuf Taşçı Ali  
29.09.1996 Elif Taşçı    
17.10.1996 Ali Çakmak Hasan  
30.11.1996 Yusuf Çolak İbiş  
10.12.1996 Hasan Taner Hüseyin  
06.01.1997 Zeynep Bilici   H.Bilal eşi
14.01.1997 Şiho Celep    
08.03.1997 Mehmet Akbaş Yusuf  
06.04.1997 Şaban Kıyık   Göçmen
11.04.1997 Hüseyin Bilici Genço  
12.05.1997 Fatma Kılıçkaya Ömer  
13.05.1997 Döne Uzan Bulduk  
30.05.1997 Ahmet Koyuncu Hasan  
25.06.1997 Fatma Biçer Hasan  
24.09.1997 Kadir Benli Hüseyin  
30.09.1997 Halil Uzan Molla  
26.10.1997 Hasan Gürkan İdris  
05.11.1997 Ayşe Koparan Hüseyin  
01.12.1997 Medine Kılıçalp Abdullah  
21.12.1997 Hamo Karakaya Ömer  
12.02.1998 Yusuf Demirkıran Ömer  
20.05.1998 Nuriye Özsoy Halil  
21.07.1998 Mehmet Yazici inrahim  
29.07.1998 Fazilet Nazli Bulduk Osman esi
13.08.1998 Zeynep Deveci Hizir  
08.09.1998 Sene Tekdeveli Kirsehirli Hamo esi
09.09.1998 Mehmet Tahtaci Osman  
17.09.1998 Tayyat Tasci Mustafa  
25.09.1998 Bilal Uzan Halil  
04.10.1998 Dede Ciftci Bulduk  
07.10.1998 Hasan Aksoy Ömer  
21.11.1998 Ayse Yurttas ibrahim  
23.11.1998 Sultan Sarac Hasan Hasan esi
08.02.1999 Mehmet Kılıçalp Hackuş  
17.03.1999 Fatma Nazlı Osman  
27.03.1999 Hacı Demirsoy Halil Hacasanî Xalê Fotkirê
29.03.1999 Fatma Behzatoğlu   Bektaş eşi
31.03.1999 Hacı Ali Erdoğan Abdullah Aceli Moze
04.04.1999 Zeynep Yerlikaya   Done mehmet eşi
06.04.1999 Maho Türkmen   Miho Ehmadi Tirk
25.04.1999 Hasan Çoban Maho Hasê Zaxê Mile
08.05.1999 Raşit Akgül Ali Raske Eli
10.07.1999 Osman Keleş Ahmet Osê Demirci
26.07.1999 Bode Bilici Mehmet İsmet eşi
31.07.1999 Dede Bicer Osman Dadê Usî Tûne
10.08.1999 Zeliha Akgül   Ali oske eşi
06.09.1999 Yusuf Kırkdeveli Ali  
08.09.1999 Osman Günay Mehmet  
01.10.1999 Ali Akgül Osman  
07.10.1999 H. Hasan AKSOY Ömer  
19.10.1999 Salih Ateş Mustafa  
20.10.1999 Zeliha Sığırcı   Osman eşi
27.11.1999 Mehmet Bostancı Colo  
 

Xêlîkan / Karacadağ da vefat edenlerin Listesi 2000 den sonra

06.01.2000 Halil Karagedik Bulduk  
01.02.2000 Ahmet Yüzer   Ute
07.03.2000 Fatma Yeşiltaş   Halil eşi
06.06.2000 Mahmut Canpolat Mehmet  
02.07.2000 Gülüzar Yurttaş Hüseyin  
06.07.2000 Mehmet Nazlı Osman  
17.07.2000 Cem Çavuşoğlu Mehmet  
23.07.2000 Yusuf Özkök Yusuf  
18.08.2000 Nazife Tiftikçi Hasan  
11.09.2000 Zeynep Çakmak Arap  
21.10.2000 Teğa Bostancı Hüseyin  
17.11.2000 Elif Seçici   Hüseyin eşi ballo
26.11.2000 Zeynep Çolak   Mustafa eşi
21.12.2000 Döne Gedik   Osman eşi
18.01.2001 Hüseyin Karakaya Ali  
31.01.2001 Hasan Karakaya Hacı Tüccar
14.02.2001 Teğe Akgül Ali  
23.02.2001 Necip Yıldız Süleyman  
26.03.2001 Fevzi Gündoğdu Hüseyin  
23.04.2001 Nuriye Uyucu Hüseyin  
12.05.2001 Osman Yüksekdağ Hamo  
17.05.2001 Zeynep Günay   Osman eşi
31.05.2001 Hasan Günay Bayram  
20.06.2001 Mehmet Doğan mihko  
21.06.2001 Sibel Kılıçkaya Mustafa  
17.07.2001 Mustafa Uludağ Hüseyin  
06.08.2001 Bilal Yaşar Bulduk  
13.08.2001 Yusuf Çelikkaya Ömer  
27.08.2001 Nüriye Yalınkılıç Maho  
31.08.2001 Gülüzar Gündoğdu Hacı  
11.09.2001 Kemal Yıldırım Miç ali  
12.10.2001 Mehmet Bostancı Mehmet  
26.11.2001 İdris Yıldırım Osman  
26.12.2001 Mehmet Koparan Hüseyin  
09.01.2002 Mehmet Akgül Ali  
23.03.2002 Fatma bilici Genço  
17.04.2002 Osman Aksoy Hasan  
22.04.2002 Hasan Kazan Maho  
02.05.2002 Hüçe Eken    
29.05.2002 Kemal Bozkurt İsa  
04.06.2002 Fethi Sığırcı Osman  
10.06.2002 Yusuf Yüksekdağ Hamo  
11.06.2002 Hasan Çoşkun İsmail  
23.07.2002 Ömer Demirsoy    
27.08.2002 Mustafa Yağcı Bulduk Masto
04.09.2002 Hasan Koyuncu Ahmet  
12.11.2002 Fatma Yağcı   İdris eşi
18.01.2003 Kazım Çetin   Göçmen
08.02.2003 Mustafa Yaşar Ömer  
11.02.2003 Zeynep Tiftikçi Molla  
06.04.2003 Gülüzar Eken   Yusuf eşi
01.05.2003 Nine Çiftci   Mehmet eşi
29.05.2003 Hüseyin BiLiCi ismail  
13.07.2003 Mehmet deveci Mehmet  
16.08.2003 Fatma Eken Hasan  
30.08.2003 Kawe Çoban    
31.08.2003 Ömer Meriç Ali  
18.09.2003 Hasan Yazıcı İbrahim  
02.10.2003 Güzel Cengiz   Bilal eşi
27.10.2003 Mustafa Canpolat Mehmet  
30.10.2003 Hasan Yerlikaya Mehmet  
03.11.2003 Osman Çakmak    
11.12.2003 Mehmet Cengiz Bilal  
29.12.2003 Hacı Doğan Mehmet  
16.03.2004 Havva Uludağ   Osman eşi
20.04.2004 Ode Yazıcı   Ali eşi
02.05.2004 Hamo Karakaya Hacı  
20.05.2004 Ali tekdeveli Hamo  
06.07.2004 Mustafa Dönmez Hacı  
08.07.2004 Emine Özsoy Molla  
08.07.2004 Nüriye Ateş Hacı osman  
08.08.2004 Hasan Kılıç Mahmut  
08.09.2004 Mustafa Aksoy Hasan  
14.09.2004 Şevket Karakaya Hüseyin  
15.10.2004 Mehmet Yıldırım Ali  
20.10.2004 Nüriye Çiftci   Hasan eşi
08.11.2004 Hasan Kıkdeveli Hacı haydar  
15.01.2005 Hacı Yılmaz   Hacko
19.02.2005 Fatma Benli Süleyman  
27.02.2005 Emine Özkök Yusuf  
28.02.2005 Osman Koyuncu    
07.03.2005 Osman Özkök Momo  
15.04.2005 Osman Nazlı Hacı  
16.04.2005 Hasan Günay İdris  
15.07.2005 Nuriye Kutlu   Mehmet eşi
15.07.2005 Hasan Bilici Hoca  
18.08.2005 Zeliha Koyuncu   Hasan eşi
14.09.2005 Hamo Deniz Hacı  
28.09.2005 Adem Taş Mehmet  
15.11.2005 Ayse Özcan   Mehmet eşi
05.02.2006 Hasan Koç Abdullah  
08.02.2006 Kadir Kazan Hüseyin  
12.02.2006 Döne Karagedik Beşir  
19.02.2006 Ömer Sekman Mustafa  
01.03.2006 İhsan Sığırcı İdris  
10.03.2006 Mehmet Ali Gedik Osman  
16.03.2006 İdris Saraç İbiş  
25.05.2006 Esma Tiftikçi İbiş  
09.06.2006 Fatma Bozkurt   Kemal eşi
19.06.2006 Fatma Çelikkaya   Hasan eşi
21.06.2006 Rahmiye Kılıçalp Mehmet  
25.06.2006 Sultan Çiftci   Dede eşi
26.07.2006 Molla Koyuncu Hasan  
28.07.2006 Abdullah Keleş Ahmet  
29.07.2006 Fome Çoban   Hasan eşi
26.09.2006 Sultan Yağcı   Masto eşi
28.09.2006 Hamit Ateş Hacı  
10.10.2006 Ahmet Çoban Mehmet  
20.11.2006 Mehmet Ercan Hasan  
05.12.2006 Mehmet Gürkan Hasan  
25.12.2006 Hamo Uyucu Hüseyin  
14.01.2007 Gülüzar Tahtacı Hasan  
23.01.2007 H.İbrahim Özdemir Kerim  
29.01.2007 Elif Çelikkaya Sadullah  
17.02.2007 Sultan Doğan   Hackuş eşi
17.03.2007 Ayşe Bingöl   Kadir eşi
20.03.2007 Osman Bilici Hasan  
06.04.2007 İdris Özgür Hasan  
26.04.2007 Hikmet Kırkdeveli Ali  
29.04.2007 Mehmet Öztürk Mustafa  
05.05.2007 Bayram Demirsoy Hasan  
13.05.2007 Mustafa Koç Abdullah  
22.05.2007 Zeliha Kılıçkaya Kemal  
18.06.2007 Molla Biçer Mustafa  
22.08.2007 Bilici Kaya  
28.08.2007 Hüseyin Bilici Ahmet  
14.09.2007 Ayşe Karakaya   Maho eşi
17.09.2007 Meryem Koç   Hasan eşi
10.10.2007 Mustafa Sekman Ali  
20.10.2007 Esma Kazan   Mehmet eşi
04.12.2007 İhsan Çankaya Kemal  
03.01.2008 Safiye Çetin   Göçmen kazım eşi
25.01.2008 Tote Ateş   Hasan eşi
09.03.2008 Fatma Koparan   Maho eşi
13.04.2008 Elif Yerlikaya   Ali eşi
11.05.2008 Hüseyin Taşçı Ali  
13.05.2008 Sultan Yazıcı   İbrahim eşi
20.06.2008 Ahmet Gedik Mustafa  
22.06.2008 Hasan Saraç İbiş  
10.08.2008 Yusuf Kılıçkaya Yusuf  
24.11.2008 Zeliha Keleş   Osman eşi
15.12.2008 Emine Taşçı   Hasan eşi
25.12.2008 Hatice Bilici   Mustafa eşi
03.02.2009 Hasan Çelikkaya Hasan  
10.02.2009 Rahime Çelikkaya   Yusuf eşi
13.02.2009 Ayşe Seçici   Mehmet eşi
18.02.2009 Erol Gürkan İdris  
13.03.2009 Yusuf İşçan Hasan  
20.03.2009 Bekir Karakaya Ali  
07.04.2009 Rahime Doğan   İdris eşi
05.06.2009 Zeynep Çelikkaya   Yusuf eşi
21.07.2009 Sultan Koyuncu   Molla eşi
07.08.2009 Hüseyin Günay İdris  
09.09.2009 Şevket Kazan    
14.09.2009 Ayşe Karakaya   Hüseyin eşi
25.09.2009 Bulduk Duman Şevket  
03.10.2009 Hatice Özkan   mil hasan eşi
29.10.2009 Zeynep Akyüz Zeve Kêrîm Mehmet eşi
30.10.2009 Rabia Türkmen İdris Osman eşi
20.11.2009 Fatma Biçer   Osman eşi
26.11.2009 Hasan Yurttaş Hacı  
01.12.2009 Tehe Bilici   Hüseyin eşi
23.01.2010 Mehmet Sevgi Sose  
01.02.2010 Mustafa Çolak Hızır  
18.05.2010 Fatma Karakaya   İsmet eşi
21.05.2010 Rabia Yavaş   Hacı eşi
09.07.2010 Cemile Kılıç   Yakup eşi
28.07.2010 Mahmut Seçici Hacı  
14.08.2010 Gülüzar Günay   Behzat eşi
03.11.2010 Kemal Nazlı Osman  
26.12.2010 Kemal Cankaya    
06.01.2011 Yakup Kılıç    
16.01.2011 Çetin   Niyazi eşi
04.02.2011 Hasan Saraç Abdullah  
07.03.2011 Hamit Kılıçalp Mehmet  
12.03.2011 Osman Öztek Sadullah  
12.03.2011 Leyla Akgül   Mehmet eşi
01.04.2011 Dede Yetim Osman  
09.04.2011 Tote Günay   Bayram eşi
11.04.2011 Hüseyin Çayır Hasan  
18.04.2011 Esma Deveci    
23.05.2011 Şevket Bilici Genço  
23.05.2011 Bilal Uludağ Mehmet  
25.05.2011 Hasan Özkan Hacı  
28.05.2011 Halil Bilici Mehmet  
19.09.2011 Zeliha Yıldırım   Miç ali eşi
20.09.2011 Nüriye Yağcı   Hasan eşi
03.10.2011 Döne Saraç   İbiş eşi
03.11.2011 Ayşe Koç   Hasan eşi
04.11.2011 Hasan Taş Mehmet  
07.11.2011 Hasan Doğan Mehmet  
07.01.2012 Mehmet Akgül Yakup  
12.02.2012 Mehmet Uzan Halil  
03.03.2012 Abdullah Çolak Yusuf Kanserden Öldü (Pankreas)
16.03.2012 Şerife Yıldız   Süleyman eşi
30.04.2012 Ferhat Taş Mustafa  
08.05.2012 İbrahim Tahtacı Kadir  
15.05.2012 Mehmet Bilici Hoca  
29.05.2012 Molla Özsoy Mehmet  
15.06.2012 Mustafa Demirkıran Ömer Micoy ale
09.07.2012 Zeynep Yıldız   Ömer eşi
19.08.2012 Meryem Çayır   Hasan eşi
16.09.2012 Şevket Bilici Hacı Bayram  
19.09.2012 Fikret Bostancı Ramazan  
30.10.2012 Mehmet Seçici Abdullah  
30.10.2012 Ode Karakaya   Süleyman eşi
09.11.2012 Şerife Çakmak   Osman eşi
15.11.2012 Hasan Kazan Mehmet  
23.11.2012 Osman Çiftci Halil  
05.12.2012 Ayşe Çiftci   Maho eşi
05.12.2012 Hamza Uzun    
12.12.2012 Fatma Sekman   Mustafa eşi
27.12.2012 Mustafa Gürkan Hacı  
11.02.2013 Hasan Çayır Mehmet  
24.02.2013 Kadir Yaşar Bilal  
04.04.2013 Ayşe Yalınkılıç   Davut eşi
23.04.2013 Osman Türkmen Ahmet Osmonî Ehmadi Tirk
23.04.2013 Yusuf Özcan Sadık  
05.05.2013 İdris Ali Erdoğan Hacı ali  
08.05.2013 Fatma Karagedik   Halil eşi
15.05.2013 İbrahim Tekdeveli Hamo Birki Homê
09.06.2013 Fatma Koç   Osman eşi
04.07.2013 Hasan Bingöl    
06.07.2013 Erkan Tahtacı Osman Trafikten Öldü
20.07.2013 Ayşe Bilici   Mehmet eşi
02.08.2013 Rabia Kıyık Mustafa Trafikten öldü Genc yasta
08.08.2013 Hacı Mehmet Doğan İdris Haci Mamadi Molê îdkê
18.08.2013 Esma Bilici Erav Sahme Bilici eşi
22.08.2013 Elif Secici Hüseyin Alê Hûsê
07.09.2013 Osman Akgül Yakup Ose Yuxê
07.09.2013 Kadir Tahtaci Besir Kodire Karê
16.11.2013 Sultan Özkan Hasan Osman Esi
19.11.2013 Hasan Yagci Bulduk  
19.11.2013 İhsan Çolak Mustafa  
21.11.2013 Cemal Gürsel Bilici ismail  
10.12.2013 Meral Kutlu   Hasan Esi
03.01.2014 Zeynep Duman   Sevket (Talan) Esi
14.01.2014 Hatice Kitkdeveli   Osman esi
17.01.2014 Huce Canpolat   Rasit Esi
29.01.2014 Ali Keles Demirci Ali Demirci
31.01.2014 Zeliha Iscan   Hüseyin Esi
19.02.2014 Zeynep Tahtaci (Ulas)   Hasan Esi
23.02.2014 Fatma Gündogdu Mehmet Aga Fevzi Esi
25.02.2014 Mehmet Kazan Hüseyin  
26.02.2014 Gülüzar Yüzer   Ahmet Eşi
26.04.2014 Fatma Karakaya Hasan Hami Ome Esi
02.05.2014 Fatma Duman   Sevket (Talan) Esi
05.05.2014 Veysel Aksoy Mustafa  
13.05.2014 Hasan Kilicalp Osman  
19.05.2014 Hasan Ates Haci   
03.06.2014 Dr. Orhan kılınçalp  Mahmut Kanserden Öldü
06.06.2014 Huce Koc   Mustafa Esi
11.06.2014 Mehmet Ulas Haci   
01.10.2014 Kemal Gedik Osman Kemoli Osi Gore
26.10.2014 Mehmet Özkan Hame   
10.11.2014 Halime Uludag Momo Esi  
29.11.2014 Zeynep Canpolat (Gündogdu) Fevzi Esi
26.12.2014 izzet Deniz ibrahim  
03.02.2015 Huce Eken   Mehmet Esi
12.02.2015 Ahmet Kececi Haci  
12.02.2015 Fatma Demirsoy   Ömer Esi
14.02.2015 ??? Bingöl Nebi kizi  
22.02.2015 Zeliha Bilici Zaxe Hase ismet Esi
19.03.2015 Mehmet Kilickaya   Maxmi be Cuk
02.04.2015 Mehmet Sekmen Mustafa   
28.04.2015 Fatma Koyuncu Bektas Osman Esi
28.04.2015 Dede Coban Dede Dadi Mole Deda
08.06.2015 idris Karakaya Hasan  
10.07.2015 Zeliha Bozkurt Ali kizi Seho kine Esi
11.07.2015 Meryem Tarnic Kirpinarli Bilal Esi
15.07.2015 Abdullah Kilicalp Mehmet Api Mole ide
18.09.2015 Sevket Gedik Hasan Sexi Asan
10.10.2015 Sirin Kilicalp Kadir ANKARA da katledildi
28.10.2015 Ayse Gencaga Ase Usê Hüseyin Esi
29.10.2015 Zeliha Celikkaya   Mehmet Esi
04.11.2015 Etem Taner Hüseyin Atami Haski ismaal
08.11.2015 Fatma Koparan Mihe Hasan Esi
11.11.2015 Nebi Yerlikaya Apo Yanlislikla Antifiriz icti
24.11.2015 Mustafa Taşçı Yusuf Prostat Kanserinden öldü 
10.12.2015 Elif Boztepe   Mehmet Esi
27.12.2015 Esma Sari   Hasan Esi
06.01.2016 Yusuf Saraç Hasan Kalp krizi
07.01.2016 Yusuf Sarac Hasan  
20.01.2016 Zeliha Ates   Salih Esi
03.02.2016 Halis Secici Hasan Holisi Mole Tote
13.03.2016 Ayse Yüksekdag   Yusuf Esi
15.03.2016 Mercen Ates   Nuh Esi
30.03.2016 Mustafa Dogan Mehmet Mistafoyi Mahko
12.04.2016 Fatma Yurttas   Hasan esi
07.05.2016 Serife Bicer   Mehmet Kizi
09.05.2016 Meryem Benli   Kadir esi
14.07.2016 Ayse Akgül   Mehmet esi
18.07.2016 Kore Demirkiran   Yusuf esi
08.08.2016 Zeynep iscan   Mehmet esi
14.08.2016 Hüce Sevgi   Mehmet esi
15.09.2016 Fatma Koparan   Bayram esi
10.10.2016 Hasan Kilicalp Asir  
20.11.2016 Ömer Yildirim Ali  
28.02.2017 Şerife Ercan Ali Hüseyin esi
24.03.2017 Rohat Secici Hamit  
10.05.2017 Mehmet Cayir Hasan Maxmki Hasani Samo
13.05.2017 Yusuf Yüzer Ute Uskê ûte
05.06.2017 Osman Çoban   Xulo
07.06.2017 Kemal Celep Sevket Kemali Ase ame
14.06.2017 Halil Yalınkılıç Sadullah Xalê Mole sedla
04.07.2017 Nuriye Deniz Sane Kızı Hamo Baskenin eşi
10.07.2017 Naim Coban Hasan Naxo
30.08.2017 Muzaffer Çelikkaya  Yusuf Maze Uski ûme
10.10.2017 Hüsniye Çankaya Huce Ume Uskî hasmen
26.10.2017 Elif Yüksekdag Alke sise Fevzi Esi
14.11.2017 Rahime Gedik Raxmke Sise M.Ali Hanimi
15.11.2017 Mehmet Karagedik Halil Maxmi Xalê
18.11.2017 Bilal Bilici Genco Bilole Mole Genci Bere
27.11.2017 Ayşe Kazan Mahtopal Kizi Sexi Mihi üs esi
27.11.2017 Mehmet Coban    
10.12.2017 S. sigli   Osman Kizi
12.12.2017 Zeynep Doğan Ute Zewê Ûte
21.01.2018 Nuriye Cetinkaya    
10.02.2018 Zeynep Yaşar   Bilal esi
15.02.2018 Reşat Celikkaya Yusuf Rasadi Uske
20.02.2018 Zeynep Bingöl   Hasan Esi
23.02.2018 Ali Karakaya   Alko
25.02.2018 Zeynep Bingöl   Zêvê Avê
02.04.2018 Zeliha Mercan Hasan Sevket eşi
02.04.2018 Hasan Özkök Zeliha Asani Saxe isme
09.04.2018 Urfali Ayna    
18.04.2018 Narin Yıdırım Moke Kızı  
20.04.2018 Zozan Kutlu Alman Hasan Kutlu eşi
21.04.2018 Makbule Kazan   Kadir Kazan eşi
26.04.2018 Rabia Çolak Rowe Xone Yusuf esi
16.05.2018 Mahmut Behzatoğlu Bektaş Maxmudi Bekteş
13.06.2018 Halil Yalınkılıç Sadullah Xalê Molê Sedela
04.08.2018 Ayse Taner Mustafa Ethem esi
07.08.2018 Elmas Deniz   İzzet esi
30.08.2018 İhsan Yetim Hasan Hasi Xone Oğlu
29.10.2018 Ziya Akyürek Hasan Ziyo Mole Mirce
04.11.2018 idris Kilicalp idris Îde mole Îde 
19.11.2018 Nedim Yurttas Kemal Mafya tarafindan öldürüldü
17.12.2018 Fatma Bilici Cavus Fote Mole Cavus
14.01.2019 Ayse Canpolat Hackus Ase Hackus
23.01.2019 Rabia Yildiz Hasan Rowê Hasê
07.02.2019 Hatice Gürken Cütkanli Mehmet Esi (CIVI)
20.02.2019 Nazife Yurttas Osman Esi Noske Homê
22.02.2019 Neriman Yurttas Osman Esi  
25.02.2019 Ahmet Gürkan Hasan ÊhmadÎ Sîse
04.03.2019 Zeliha Tekdeveli Behzat Zâxê Bêzê
04.03.2019 Tahsin Celikkaya Yusuf  Tahsîn î Ûskî Ume
09.03.2019 Mustafa Bozkurt Apo Mistafoy Opo
16.03.2019 Bilal Akyüz   Danimarka
21.03.2019 Ayse Özsoy Arap Eşko Erew
30.03.2019 Cen Koyuncu Hamit Lowki Homuy Moke
16.04.2019 Hasan Ataman Osman Hasanî Olesmen
19.06.2019 Ömer Ciftci Halil Ömarê Xalê
20.06.2019 Kize Yalinkilic Mehmet Kizo Molê Maxmi Cuk
22.06.2019 Elif Ataman   Hasan esi
30.09.2019 Fevzi Ünal Osman Fêvzî Mole Hewo
30.10.2019 Bilal Ciftci   Maho Oglu
01.11.2019 Fatma Coban Hasi Kosa Fotê Alê
02.12.2019 Kave Uzan    Hamzo esi
09.12.2019 Elif Secici   Ale Husê
    

 

1988 Karacadag

 

1988 Karacadağ

 

Fatma Bicer Xêlîkan 2005

 

Witten

 

8 ADAR

8 Mart Dünya kadinlar günü KUTLU Olsun

 

N E W R O Z / 2 0 1 7

22 Mart 2017 günü Almanya da NRW bağlı Witten Şehrinde KARAWITT e.V Derneğı tarafından NEWROZ kutlandı.

Kutlama NEWROZ ateşinin dernek karşışında yakılması ve Tahsin Demirsoy un kısa konusaması ile saat 17:30 da başladı.

Şenlikte yemek ve içeçekler ücretsiz KARAWITT e.V tarafindan dağıtıldı, davul Zurna ve türküler ile coşku hat saffaya ulasti.

Şenlik NEWROZ ateşinin etrafında halaylar çekilerek saat 22:00 ye kadar sürdü.

 

KARACADAĞ lılar kaç kişi? Nerede yaşıyorlar birbirimize ulaşmak için isterseniz sizde isminizi yazdırın. İletisim WhatsApp: 00491729481688 e-mail : tahsindemirsoy@web.de

.

SOYADI ADI ADRES Ülke  TELEFON  Kisi
Akbas Asir   Almanya    
Akgül Mesut   Almanya    
Akgül Hüseyin   Almanya    
Akin Sultan   Almanya    
Akin Mesut   Almanya    
Aksoy Idris   Almanya    
Aksoy Ercan   Almanya    
Aksoy Ayse   Almanya    
Akyüz Efkan   Hollanda    
Akyüz Volkan    Almanya    
Arikan Orhan   Almanya    
Arikan Mehmet   Almanya    
Arikan Haydar   Almanya    
Ates Nuh/Serpiul   Almanya    
Ates Mesut/Filiz   Almanya    
Ates Nuh/Yeliz   Almanya    
Bicer Erol   Almanya    
Bicer Mehmet   Almanya    
Bicer Mustafa   Almanya    
Bicer Bilal   Almanya    
Bicer Zeynep   Almanya    
Bicer Mustafa   Almanya    
Bicer Ziya   Almanya    
Bicer Fatma   Almanya    
Bicer Suat   Almanya    
Bicer  Yavuz   Almanya    
Bilici Aziz   Hollanda    
Bilici Tamer   Hollanda    
Bilici Hamdi   Hollanda    
Bilici Mehmet   Hollanda    
Bilici Bayram   Hollanda    
Bilici Selim   Hollanda    
Bilici Ramazan   Hollanda    
Bilici Musa   Hollanda    
Bilici Serkan   Hollanda    
Bilici Erdinc   Almanya    
Bilici Ergin   Almanya    
Bilici Mehmet   Almanya    
Bilici ihsan   Almanya    
Bilici Erdem   Almanya    
Bilici Sükrü   Almanya    
Bilici Semra   Almanya    
Bilici  Mehmet   Almanya    
Bostanci Adnan   Almanya    
Bozkurt Erol   Almanya    
Bozkurt Gürsel   Almanya    
Bozkurt Ibe   Almanya    
Bozkurt Kemal   Almanya    
Bozkurt Alpay   Almanya    
Bozkurt Hasanko   Almanya    
Boztepe Ramazan   Almanya    
Cankaya Mehmet   Almanya    
Cavusoglu Makbule   Hollanda    
Cavusoglu Cemal   Hollanda    
Celep Mehmet   Hollanda    
Celep Mustafa   Hollanda    
Celep Cemal   Hollanda    
Celep Mustafa   Hollanda    
Ciftci  Cetin   Almanya    
Coban Cetin   Almanya    
Colak Filiz   Almanya    
Colak Özgür   Almanya    
Colak Hasan   Almanya    
Colak Kenan   Almanya    
Colak Turgut   Almanya    
Colak Ayhan   Almanya    
Demirkiran Mehmet   Almanya    
Demirkiran Yusuf   Almanya    
Demirkiran Mistik   Almanya    
Demirkiran Yusuf Kizi   Almanya    
Demirkiran Sevket   Almanya    
Demirkiran Muhammed   Almanya    
Demirkiran Ramazan   Almanya    
Demirsoy Rezan Cörmman Str. 27, 58452 Witten  Almanya Tel.: 00491728754367 4
Demirsoy Mahmut   Hollanda    
Demirsoy Mesut   Hollanda    
Demirsoy Safak   Hollanda    
Demirsoy ihsan   Almanya    
Demirsoy Ahmet   Almanya    
Demirsoy Serkan   Almanya    
Demirsoy Baris   Almanya    
Demirsoy Kemal   Almanya    
Demirsoy Necip   Almanya    
Demirsoy ilhan   Almanya    
Demirsoy  Tahsin Konrad-Adenauer Str. 22, 58452 Witten Almanya Tel.: 00491729481688 3
Deniz Ahmet   Almanya    
Deniz Mustafa   Almanya    
Deniz Hamit   Almanya    
Deniz Apo   Almanya    
Deniz Arife   Almanya    
Dogan Rasit Cocuklari Almanya    
Dogan Apo   Almanya    
Dönmez Nuh   Almanya    
Duman Makbule   Almanya    
Duman Sevket   Almanya    
Duman  Mustafa   Almanya    
Duman  Dede   Almanya    
Eken ismet   Almanya    
Eken Fikret   Almanya    
Erdogan Haco   Almanya    
Gedik Kemal   Almanya    
Gedik Idris   Almanya    
Gedik Osman   Almanya    
Gedik Veysel   Almanya    
Gedik Asir Kizi   Almanya    
Gencaga Koray   Almanya    
Giray Özlen   Almanya    
Günay Mehmet Grünewinkel Str. 14, 58452 Witten  Almanya 2
Günay Baris   Almanya    
Günay Mustafa   Almanya    
Günay Osman   Almanya    
Günay Yusuf   Almanya    
Günay Veysel   Almanya    
Günay ismail   Almanya    
Günay Mehmet   Almanya    
Günay Kenan   Almanya    
Günay Selahettin   Almanya    
Günay Gökhan   Almanya    
Günay Mesut   Almanya    
Günay Idis   Almanya    
Günay Mico   Almanya    
Günay Hasani   Almanya    
Günay Osman   Almanya    
Günay  Savas   Almanya    
Iscan ismail   Almanya    
Kaplan Yasin   Almanya    
Kaplan Salih   Almanya    
Karagadik ismail   Almanya    
Karagadik Mehmet   Almanya    
Karakas Ömer   Almanya    
Karakaya Sevket   Hollanda    
Karakaya Mehmet   Almanya    
Karakaya Hizir   Almanya    
Kazan Suat   Hollanda    
Kazan Sertac   Hollanda    
Kazan Serafettin   Hollanda    
Kazan Mustafa   Hollanda    
Kazan Rasit   Hollanda    
Kazan Ramazan   Almanya    
Kazan Nihat   Almanya    
Kazan Kemal   Almanya    
Kazan Ziya   Almanya    
Keles Mahmut   Hollanda    
Keles Yusuf   Hollanda    
Keles Mustafa   Hollanda    
Keles Zeynep   Hollanda    
Keles Fahrettin   Almanya    
Keles Yusuf   Hollanda    
Keles Servet   Almanya    
Kilicalp Serkan   Almanya    
Kilicalp Rafet   Almanya    
Kilicalp Hasan   Almanya    
Kilickaya ihsan   Almanya    
Kirkdevel Mehmet   Almanya    
Koc Apo   Almanya    
Koc idris   Almanya    
Koc Mustaf   Almanya    
Kolsuz Nesibe   Almanya    
Koparan Murat   Almanya    
Koparan Necati   Almanya    
Kutlu Hasan   Almanya    
Kutlu Adem   Almanya    
Nazli Kerem   Almanya    
Nazli Kemal   Almanya    
Öksüz Kemal   Almanya    
Özcan Ibrahim   Hollanda    
Özcan Kemal   Almanya    
Özkan Ramazan   Almanya    
Özkan Fikret   Almanya    
Özkök Kadime   Almanya    
Öztek Ergin   Almanya    
Öztek Tahsin   Almanya    
Sarac Mahmut   Almanya    
Sarac  Yavuz   Almanya    
Secici Hamit   Almanya    
Secici Haco   Almanya    
Sekmen Mehmet   Almanya    
Sekmen Turgut   Almanya    
Sigirci Cengiz   Almanya    
Sigirci Kemal   Almanya    
Tahtaci Ömer   Almanya    
Tahtaci Bilal   Almanya    
Tahtaci ihsan   Almanya    
Tahtaci Mehmet   Almanya    
Tahtaci sahin   Almanya    
Tas Sirin   Hollanda    
Tas Mehmet   Hollanda    
Tasci Ahmet   Hollanda    
Tasci Kemal   Almanya    
Tasci Mahmut   Almanya    
Tasci Ali   Almanya    
Tasci Deniz   Almanya    
Tasci Erdal   Almanya    
Tasci Fevzi   Almanya    
Tasci Erol   Almanya    
Tasci Cetin   Almanya    
Tasci Nuran   Almanya    
Tasci Aydin   Almanya    
Tasci  Evren   Almanya    
Tasci  Ebru   Almanya    
Tiftikci Erden   Almanya    
Türkmen ihsan   Almanya    
Uludag  Gültekin   Almanya    
Uludag  Bilal   Almanya    
Uludag  Ibo   Almanya    
Uludag  ilhan   Almanya    
Uzan Erdinc   Almanya    
Uzun Halil   Hollanda    
Yalinkilic Ekrem   Almanya    
Yavas Hasan   Almanya    
Yerlikaya Mahmut   Hollanda    
Yerlikaya Ersin   Almanya    
Yerlikaya Alper   Almanya    
Yerlikaya Apo   Almanya    
Yerlikaya Gökhan   Almanya    
Yerlikaya Haco   Almanya    
Yesiltas Harun   Almanya    
Yetim Mehmet   Almanya    
Yetim Kadir   Almanya    
Yetim ihsan   Almanya    
Yetim Erkan   Almanya    
Yetim Ramazan   Almanya    
Yildirim Roni   Almanya    
Yildirim Apo   Hollanda    
Yildirim Bilal   Almanya    
Yildiz Hasan   Almanya    
Yildiz Esme   Almanya    
Yüksekdag Pakize   Hollanda    
Yurttas Fevzi   Almanya    
Yurttas Gültekin   Almanya    
Yurttas  Sevket Isvec 5
Yüzer Hasan   Almanya    
 
Rûpel 1 ji 3

GÖZDELER

1 KARACADAG
2 KARAWITT e.V.
3 www.automarkt-witten.de

GALERİ

Auto Markt Witten {highslide type="html" height="60" width="60" event="click" class="" captionText="" positions="top, left" display="show" contentid="" } {/highslide}

İstatistik

Endam : 7034
Naverok : 30
Lînk : 6
Content View Hits : 160012

REKLAMLAR

    

Pirelli Scorpion Zero 255/45 R18 99V Autoreifen / Sommerreifen

    G & S Reifen

Kleinherbeder Str. 10, 58455 Witten

Tel:023021797330 Fax:023021797331

.......................................................

Vollbild anzeigen

Pizza, Pasta & mehr

Öffnungszeiten am Montag

11:00 Uhr bis 23:00 Uhr 

Teufolino Witten
Ruhrstraße 38
58452 Witten

02302 2783363